Badania marketingowe

Badania segmentacyjne

Badania segmentacyjne

Prowadzone przez Pentagon Research badania segmentacyjne pozwalają odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

  • Jakie grupy konsumentów obecne są na rynku?
  • Czym charakteryzują się poszczególne obecne na rynku grupy konsumentów?
  • Jaka droga dotarcia do wyszczególnionych grup konsumentów będzie najbardziej skuteczna?

 

 

 

Z punktu widzenia marek, rynek to oprócz konkurencji, niewyobrażalna liczba konsumentów, z których każdy kieruje się w swoich wyborach własnymi przekonaniami, schematami myślenia oraz preferencjami. Jeśli jednak przyjrzymy się mu bliżej, zauważymy, że te przekonania, schematy i preferencje często pozwalają wyodrębnić pewne grupy, które obejmują konsumentów do siebie podobnych, ale zasadniczo innych od przedstawicieli każdej z pozostałych wyodrębnionych grup. To właśnie te grupy noszą nazwę segmentów, a zrozumienie struktury rynku pod kątem jego segmentacji pozwala na lepsze dopasowanie oferty produktowej oraz strategii marketingowej marki do przedstawicieli każdego z nich.

Pentagon Research od lat skutecznie pozwala zrozumieć swoim klientom strukturę rynku, do którego adresują oni swoje produkty i usługi, sprofilować poszczególne segmenty oraz wskazać najlepsze kanały dotarcia do przedstawicieli każdego z nich. Trudno przecenić wartość tego rodzaju informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej.