Badania marketingowe

Analiza rynku

Analiza rynku to pierwszy krok skutecznego planowania w biznesie. Każdy rodzaj dóbr i usług zaspokaja określone potrzeby klientów – indywidualnych konsumentów lub podmiotów biznesowych. Jednak przed stworzeniem oferty warto dowiedzieć się, jak liczni są jej potencjalni adresaci oraz jaki obrót generowany jest na interesującym nas rynku.

Za pomocą badań sondażowych oraz desk research potrafimy policzyć, ilu jest potencjalnych konsumentów, jakie wybierają marki i produkty spośród dostępnych na rynku oraz jakie kwoty przeznaczają na ich zakup.

W gospodarce co pewien czas pojawiają się nowe rynki produktowe, podczas gdy inne tracą na znaczeniu. Dlatego uważnie śledzimy trendy, a zwłaszcza zmiany wynikające z pojawiania się nowych technologii i nowych potrzeb konsumenckich.
Rozwinięciem analizy rynku jest analiza segmentacyjna.

 

Profesjonalna analiza rynku  pozwoli uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania.

  • Ilu ogółem jest konsumentów produktów takich jak ten, który oferuję – moich potencjalnych klientów?
  • Czym charakteryzują się konsumenci na interesującym mnie rynku (ile mają lat, gdzie mieszkają, ile zarabiają itd.)?
  • Jaka część ogółu konsumentów na rynku wybiera mój produkt, a jaka część woli konkurencję?
  • Jaka jest szacunkowa wartość rynku, na którym działam?
  • Jaki jest udział poszczególnych typów i kategorii produktów w interesującym mnie rynku?
  • Jak w przyszłości może zmienić się liczba potencjalnych klientów i wartość rynku?