Badania sponsoringu

Badania świadomości sponsoringu

Badania świadomości sponsoringu

Badanie mediów pokazuje ekwiwalent reklamowy ekspozycji marki wynikających ze sponsoringu danego podmiotu czy wydarzenia, lecz równie istotna z punku widzenia sponsora jest odpowiedź na pytanie o to, czy przekaz ten był skuteczny - tj. czy przedstawiciele grupy docelowej faktycznie identyfikują markę jako sponsora? Na to pytanie moze odpowiedzieć badanie sondażowe. Podstawowy zestaw wskaźników, których pomiar możliwy jest dzięki prowadzonym przez nas ilościowym badaniom świadomości sponsoringu obejmuje:

  • Odsetek osób, które miały kontakt z projektem sponsoringowym;
  • Rozpoznawalność top of mind marki jako sponsora danej instytucji / wydarzenia;
  • Rozpoznawalność spontaniczna marki jako sponsora danej instytucji / wydarzenia;
  • Rozpoznawalność wspomagana marki jako sponsora danej instytucji / wydarzenia.

Przy pomiarze wartości powyższych wskaźników Pentagon Research posługuje się wystandaryzowanymi i sprawdzonymi w wieloletniej praktyce pytaniami kwestionariuszowymi, które gwarantują jego trafność i rzetelność.

Metoda realizacji badań marketingowych z tej kategorii dobierana jest w odniesieniu do specyfiki grupy docelowej projektu sponsoringowego oraz potrzeb klienta.