Badania marketingowe

Badania skuteczności kampanii reklamowych

Badanie skuteczności kampanii reklamowej

Dedykowane są źródłem cennej wiedzy. Dzięki nim możemy uzyskać odpowiedzi na pytania:

  • Jak adresaci kampanii reklamowej oceniają jej koncepcję?
  • Jaki jest zasięg prowadzonej kampanii reklamowej?
  • Jak prowadzona kampania reklamowa wpływa na postawy konsumenckie wobec produktów marki?

 

 

Pentagon Research oferuje szeroką gamę produktów badawczych, mających na celu ocenę skuteczności planowanych, prowadzonych oraz zakończonych kampanii reklamowych w wielu wymiarach, począwszy zasięgu, a skończywszy na ocenie realnego wpływu reklamy na postawy i zachowania konsumenckie wobec produktów marki. Prowadzone przez nas w tym zakresie badania i analizy obejmują między innymi:

  • Pre-testy koncepcji reklamowych, pozwalające na ocenę odbioru kampanii jeszcze przed jej rozpoczęciem i wybór takiej koncepcji, która spotka się z najlepszym odbiorem wśród przedstawicieli grupy docelowej.
  • Badania trackingowe w trakcie długotrwałych kampanii reklamowych, pozwalające na bieżące śledzenie wybranych wskaźników, takich jak stopień dotarcia do grupy docelowej, zapamiętywalność reklamowanej marki, czy odbiór realizowanych w tym samym okresie działań konkurencji.
  • Badania post-hoc, pozwalające na ocenę skuteczności już zakończonych kampanii reklamowych pod kątem stopnia realizacji ich celów.