Doradztwo strategiczne

Analiza opłacalności i oczekiwanych efektów planowanych działań sponsoringowych

Jeszcze przed rozpoczęciem zaangażowania sponsorskiego naszych klientów, w oparciu o posiadaną przez nas wiedzę oraz twarde dane dotyczące efektów tysięcy analizowanych przez nas projektów sponsoringowych, jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować efekty, jakie przyniesie on w trakcie realizacji oraz po jej zakończeniu. Nasze analizy opłacalności i oczekiwanych efektów działań sponsoringowych pozwalają minimalizować ryzyko wynikające z nietrafnych decyzji dotyczących kierunku i stopnia zaangażowania sponsoringowego, a co za tym idzie optymalizować nakłady na ten obszar działalności promocyjnej klienta.