Badania sponsoringu

Kompleksowa analiza efektywności sponsoringu

Analizy efektywności sponsoringuPosiadamy kompleksową ofertę analityczną dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność sponsoringową i chcących precyzyjnie oszacować efekty, jakie jej prowadzenie wywiera na rozpoznawalność marki, jej pozycję rynkową, wizerunek oraz postawy konsumenckie wobec oferowanych przez nią produktów.

 

Prowadzone w tym zakresie analizy pozwalają między innymi na udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Do jakich grup docelowych można dotrzeć za pośrednictwem określonych projektów sponsoringowych?
 • W jaki sposób prowadzona działalność sponsoringowa wpływa na wizerunek marki sponsora?
 • W jaki  sposób prowadzona działalność sponsoringowa wpływa na postawy konsumenckie wobec produktów oferowanych pod marką sponsora?
 • Jaki jest ekwiwalent reklamowy (AVE) ekspozycji medialnych wynikających ze sponsoringu?
  Innymi słowy – jak duże koszty należałoby ponieść na reklamę konwencjonalną, aby uzyskać podobny efekt medialny?
 • Jak marka sponsora wypada na tle innych podmiotów zaangażowanych w ten sam lub podobny projekt?

 

Procedura wyceny ekwiwalentu reklamowego ekspozycji sponsorskich marki w mediach obejmuje:

 • Wycenę ekspozycji marki w telewizji w oparciu o dane telemetryczne dotyczące liczby kontaktów z ekspozycją oraz koszt dotarcia z przekazem do tysiąca osób (CPT). Wycena obejmuje ekspozycje wizualne oraz opcjonalnie również dźwiękowe.
 • Wycenę ekspozycji marki w radiu w oparciu o dane cennikowe dotyczące kosztów reklamy konwencjonalnej w poszczególnych stacjach radiowych, godzinę emisji oraz czas trwania ekspozycji.
 • Wycenę ekspozycji marki w artykułach prasowych w oparciu o dane cennikowe dotyczące kosztów reklamy konwencjonalnej, nakład gazety lub czasopisma, wielkość, rodzaj oraz lokalizację artykułu zawierającego ekspozycję oraz zajmowaną przez nią powierzchnię.
 • Wycenę ekspozycji marki w artykułach publikowanych w portalach internetowych w oparciu o dane cennikowe dotyczące kosztów reklamy konwencjonalnej, wielkość, rodzaj oraz lokalizację artykułu zawierającego ekspozycję oraz zajmowaną przez nią powierzchnię.
 • Wycenę  ekspozycji marki na materiałach typu outdoor, ambient i BTL w oparciu o dane cennikowe dotyczące kosztów reklamy konwencjonalnej, rozmiar nośnika, wielkość i lokalizację logotypu marki oraz szacowaną liczbę kontaktów z materiałami reklamowymi.

 

Zebrane w ten sposób dane prezentowane są w formie czytelnych raportów opatrzonych komentarzem eksperckim. Na życzenie klienta udostępniamy również szczegółową listę wszystkich ekspozycji medialnych marki w związku z określonym projektem sponsoringowym.

 

Raporty przygotowywane są przez zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz ewaluacji sponsoringu.